Kor-ridor otvára mnohé zaujímavé historické témy

Nový internetový maďarsko-slovenský časopis Kor-ridor otvára mnohé zaujímavé historické témy slovensko-maďarských vzťahov. http://kor-ridor.eu/ Postreh CEF: Obsadenie pozície zodpovedného redaktora Józsefom Demmelom, ktorý výrazne potvrdzuje svoj talent pokiaľ ide o spracovanie slovenských a uhorských dejín, otvára internetovému periodiku zaujímavé perspektívy. Podarí sa redakčnému tímu skutočný dialóg slovenských a maďarských...

Svieži materiál z dielne dvoch think-tankov

Central European Policy Institute (Bratislava) a demosEUROPA – Center for European Strategy (Varšava) ponúkli niekoľko zaujímavých odporúčaní pre politikov v strednej Európe s cieľom posilniť rolu a význam regiónu v Európe. http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/files/attachments/central_europe_fit_for_the_future_report.pdf Postreh CEF: Materiál z dielne dvoch think-tankov je veľmi svieži a prináša mnohé zaujímavé idey. Cenné je, že do tvorby reportu boli výrazne zapojené rakúske kruhy. Obráti Rakúsko opäť po čase svoj záujem na svojich východných a severných...

Film Vlčie hory zbiera ocenenia

Film Vlčie hory o divokých lesoch a riekach na slovensko-poľsko-ukrajinskom pomedzí zbiera ocenenia. Zámerom tvorcov zoskupených okolo Erika Baláža je napomôcť vytvoreniu rozsiahlej zóny divokej prírody, podporenej ľahkými formami turizmu.http://www.arollafilm.com/sk/novinky Postreh CEF: Film je “povinnou jazdou” každého fanúšika Karpát. Film je mimoriadne pôsobivý.  Bude zaujímavé sledovať, ako sa tvorcom podarí naplniť ich hlavný...

Projekt zameraný na prezentáciu stredoeurópskych lídrov v inovatívnych prístupoch

Varšavský žurnál Visegrad Insight oznámil svoj nový projekt zameraný na prezentáciu stredoeurópskych lídrov v inovatívnych prístupoch, so zameraním na svet digitálu. Prvý zoznam lídrov NewEurope100 by mal byť prezentovaný v októbri 2014.http://publica.pl/ne100 Postreh CEF: Ďalši kvalitný príspevok do zvyšovania kontinentálnej a globálnej vizibility strednej Európy. Za pozornosť stojí, že projekt sa uskutočňuje v partnerstve s Medzinárodným visegrádskym fondom a s Google...

Danube Flow prináša na budapeštianske nábrežia rôzne podujatia a inštalácie

Iniciatíva Danube Flow prináša na budapeštianske nábrežia rôzne podujatia a inštalácie, ktorých cieľom je doceniť fenomén rieky v meste. Budapeštianske obyvateľstvo reaguje, zdá sa, pozitívne.http://www.danubeflow.eu/ Postreh CEF: O niečo podobné sa usiluje CEF v Bratislave v rámci projektu Living Danube. Mestá na Dunaji znovuobjavujú svoju...