Vyhlásili sme grantovú výzvu Dunajského fondu

14. januára 2016 sme vyhlásili prvú výzvu Dunajského fondu v spolupráci s prispievateľmi Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Lehota pre podávanie žiadostí je do 29. februára 2016. Podrobné informácie a grantové formuláre nájdete na webovej stránke Dunajského fondu.