Víťazi grantového programu Pro Libris 2015 sú známi

Dnešným dňom sú známe podporené žiadosti grantového programu na podporu literatúry Pro Libris 2015. Zo 40 prijatých prihlášok bolo odporučených na podporu 21 diel v celkovej sume 53 500 €, z toho 17 prekladov súčasnej európskej tvorby a 4 diela pôvodnej slovenskej literatúry autorov do 35 rokov. Pri rozhodovaní o podpore s nami spolupracovala odborná porota zložená z osobností v oblasti literatúry a umenia, ktorá posudzovala jednotlivé žiadosti. Členmi poroty boli tento rok Roman Brat, Alexander Halvoník, Péter Hunčík, Monika Kompaníková, Peter Krištúfek, Pavel Rankov a Ivica Ruttkayová.
Zoznam podporených titulov slovenskej pôvodnej tvorby autorov do 35 rokov si môžete pozrieť tu.
Zoznam podporených titulov európskej prekladovej literatúry nájdete tu.