Grantová výzva Tvoríme lepšiu budúcnosť 2022

Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky pre právnické osoby neziskového charakteru pôsobiace v území Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja.

Podávanie žiadostí v rámci grantovej výzvy je možné od 12. septembra 2022 do 30. septembra 2022.

Detaily výzvy sú k dispozícií v slovenskom aj maďarskom jazyku. Formulár žiadosti a rozpočtu projektu nájdete tu.