Tretí ročník Grantového programu Pro Libris zatiaľ neotvárame

Pre danú chvíľu zatiaľ nevyhlasujeme 3. ročník programu na podporu vydávania domácej a prekladovej literatúry Pro Libris. Do júna 2016 budú vydané knihy, ktoré získali podporu v 2. ročníku programu. V ostatných dvoch ročníkoch sme vďaka finančnému daru spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a spolupráci s Ministerstvom kultúry SR podporili vydanie hodnotných knižných titulov celkovou sumou 100 tisíc eur.