Víťazi grantového programu Pro Libris 2015 sú známi

Dnešným dňom sú známe podporené žiadosti grantového programu na podporu literatúry Pro Libris 2015. Zo 40 prijatých prihlášok bolo odporučených na podporu 21 diel v celkovej sume 53 500 €, z toho 17 prekladov súčasnej európskej tvorby a 4 diela pôvodnej slovenskej literatúry autorov do 35 rokov. Pri rozhodovaní o podpore s nami spolupracovala odborná porota zložená z osobností v oblasti literatúry a umenia, ktorá posudzovala jednotlivé žiadosti. Členmi poroty boli tento rok Roman Brat, Alexander Halvoník, Péter Hunčík, Monika Kompaníková, Peter Krištúfek, Pavel Rankov a Ivica Ruttkayová. Zoznam podporených titulov slovenskej pôvodnej tvorby autorov do 35 rokov si môžete pozrieť tu. Zoznam podporených titulov európskej prekladovej literatúry nájdete...

Druhá epizóda talk šou We Four+ uvádza tému „Domov“

V druhom dieli série internetových diskusií hostia hovoria o tom, kde sa cítia doma. Štyria účastníci debaty z krajín vyšehradskej štvorky spolu s moderátorom z Viedne prezentujú svoje osobné životné cesty a skúsenosti, ktoré formujú ich pohľad na domov. Celú diskusiu sledujte na webovej stránke...

Spustili sme prvý diel novej internetovej diskusie We Four+

V susedskej debate sa stretli hostia zo štyroch krajín Vyšehradskej skupiny a moderátor z Viedne, ktorí diskutovali na tému vlastných životných rozhodnutí. V neformálnej talkšou hostia prostredníctvom svojich vlastných inšpirujúcich príbehov a názorov prinášajú inovatívny pohľad na región strednej Európy. Talkšou je možné sledovať online na www.wefourtalk.com. O spustení prvej epizódy diskusií We Four+ píše v renomovanom stredoeurópskom magazíne Visegrad Insight výkonná producentka projektu Štefánia Košková, ktorej pozvánku do diskusie si môžete prečítať tu. Tlačovú správu k spusteniu prvej epizódy nájdete...

Prijímanie žiadostí do program PRO LIBRIS je uzavreté

V tohtoročnej grantovej výzve PRO LIBRIS, zameranej na podporu literatúry, sme uzavreli prijímanie žiadostí, ktoré bude posudzovať odborná komisia. Výsledky ohľadom podporených titulov oznámime najneskôr 2. júna 2015.

V ôsmom ročníku Talentov Novej Európe získa podporu 60 mladých ľudí

Vo finálovom kole Talentov Novej Európy sa predstavilo 96 účastníkov a v rámci programu bude podporených 60 z nich. Porota v silnom zložení posudzovala mimoriadne prezentácie talentovaných mladých umelcov, vedcov a športovcov, ktorí sa v silnej konkurencii uchádzali o podporu v celkovej sume 66 tisíc...

PRO LIBRIS: tipy na súčasné knižné tituly od veľvyslanectiev a kultúrnych inštitútov

Priebežne dopĺňame tipy na súčasné európske tituly, ktoré nám poslali veľvyslanectvá, zahraničné kultúrnej inštitúty v Bratislave a Slovenské inštitúty v zahraničí. Zoznam môže slúžiť ako inšpirácia vydavateľom pri zostavovaní ich edičných plánov alebo pri podávaní žiadostí PRO LIBRIS. Nižšie uvedené tipy negarantujú automaticky udelenie podpory daným titulom. Vydavateľom odporúčame, aby si na základe podmienok grantového programu uvedených vo Výzve overili, či titul spĺňa kategórie podporovaných diel. Veľvyslanectvám, zahraničným kultúrnym inštitútom v Bratislave a Slovenským inštitútom v zahraničí by sme radi poďakovali za ich odporúčania. Slovinská tvorba odporúčania od Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave Vinko Möderndorfer: Nihče več ne piše pisem (Nikto viac listy nepíše) Evald Flisar: Na zlati obali (Na zlatom pobreží) Feri Lainšček: Nedotakljivi (Nedotknuteľní) Maja Gal Štromar: Misli name, ko ti je lepo (Mysli na mňa, keď ti je dobre) Irena Velikonja: Črna ovca, črni vran (Čierna ovca, čierna vrana) Žiga Valetič: Optimisti v nebesih (Optimisti v nebi) Nataša Konc Lorenzutti: Kava pri dišečem jasminu (Káva pri voňavom jazmíne) Tadej Golob: Zlati zob (Zlatý zub) Milan Dekleva: Zmagoslavje podgan (Triumf potkanov) Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela (Juhoslávia, moja krajina) Gabriela Babnik: Sušna doba (Obdobie sucha) Dušan Šarotar: Bilijard v Dobrayu (Biliard v Dobrayi) Samira Kentrić: Balkanalia Jasmin B. Frelih: Na/pol. Tadej Golob: Ali boma-ye Polona Glavan: Kakorkoli (Akokoľvek) Drago Jančar: To noč sem jo videl (Videl som ju v tú noc) Davorin Lenko: Telesa v temi (Telá v tme) Maruša Krese: Da me je strah (Že sa bojím?) Katarina Marinčič: Po njihovih besedah (Podľa jeho slov) Sebastijan Pregelj: Kronika pozabljanja (Kronika zabúdania) Andrej E. Skubic: Samo pridi domov (Len príď domov) Vladimir P. Štefanec: 66,3 m²  ...

Otvorili sme druhý ročník grantového programu PRO LIBRIS

Žiadosti do programu podpory literatúry PRO LIBRIS 2015 je možné podávať od 20. januára do 2. marca 2015. Podmienky grantovej výzvy a potrebné  formuláre nájdete tu. V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR sme oslovili veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty krajín strednej a východnej Európy a tiež Slovenské inštitúty v zahraničí, aby sa sa nami podelili o odporúčania na hodnotnú súčasnú literatúru, ktorá sa tvorí v ich krajinách. Ich odporúčania  a tipy, ktoré budeme postupne zverejňovať v novinkách na našej webstránke, môžu slúžiť ako inšpirácia pre domácich vydavateľov pri tvorení ich edičných plánov a podávaní žiadostí v programe PRO...

Naša nová webová stránka

Pri príležitosti 25. výročia pádu Železnej opony a 20. výročia založenia Stredoeurópskej nadácie, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, spúšťame našu novú webovú stránku. Pozrite si okrem iného naše nové programové priority, a to v štyroch oblastiach, ktoré reflektujú naše videnie súčasného života na Slovensku a v širšom stredoeurópskom...

Pripravujeme druhý ročník grantového programu PRO LIBRIS

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT pripravujú v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR už druhý ročník úspešného grantového programu PRO LIBRIS. Ten je zameraný na podporu vydávania pôvodnej slovenskej a súčasnej európskej prekladovej literatúry. Výzvu na podávanie žiadostí s konkrétnymi detailmi vyhlásime 20. januára 2015. Žiadosti o grant bude možné podávať v období od 20. januára do 2. marca...