Vyhlásili sme 11. ročník programu Talenty Novej Európy

Od 11. septembra do 23. októbra je možné uchádzať sa o grant v jedenástom ročníku grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizujeme vďaka podpore spoločnosti Slovnaft, a.s. V tomto ročníku je k dispozícii na prerozdelenie medzi mladé talenty opäť 66 tisíc eur. Podrobné podmienky a online formulár na prihlásenie nájdete na stránke...

Poznáme víťazov 10. ročníka Talentov Novej Európy

V 10. ročníku Talentov Novej Európy (TNE) sa prihlásilo do programu 183 talentovaných uchádzačov a uchádzačiek. Po finálových kolách rozhodla správna rada nadácie na základe odporučenia odbornej poroty o podpore 54 detí a mladých ľudí v oblasti športu, umenia a vedy. Vďaka finančnému daru spoločnosti Slovnaft, a.s., si úspešní uchádzači rozdelia 66 tisíc eur, ktoré budú môcť využiť na ďalšiu prácu so svojim talentom. Zoznam víťazov nájdete na internetovej stránke. Tlačovú správu k výsledkom 10. ročníka TNE si môžete pozrieť...

Máme za sebou finálové prezentácie Talentov Novej Európy

V utorok a stredu 7. a 8. februára sa konali v Radošinskom naivnom divadle finálové kolá 10. ročníku grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizujeme vďaka finančnému daru spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Do finále postúpilo 84 uchádzačov, ktorí dostali šancu predstaviť sa porote a uchádzať sa o podporu. Mená víťazov budú po potvrdení výsledkov správnou radou nadácie uvedené na webovej stránke...

Prijaté žiadosti v druhej grantovej výzve Dunajského fondu

V druhej grantovej výzve Dunajského fondu sme obdržali 23 žiadostí o podporu projektov v celkovej žiadanej výške 155 937,71 €. V zmysle bodu 21 podmienok druhej grantovej výzvy Dunajského fondu sme akceptovali aj tie žiadosti, ktoré boli z dôvodu preťažených poštových pracovísk osobne doručené na adresu Stredoeurópskej nadácie v deň nasledujúci po termíne uzávierky, keďže dátum doručenia do nadácie bol v takomto prípade nie neskorší, než keby bola daná žiadosť poslaná poštou v deň uzávierky grantovej výzvy. Momentálne prebieha formálna kontrola žiadostí a po jej ukončení budú žiadosti hodnotené odbornou porotou, pozostávajúcou z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. O finálnej výške súm pre podporené projekty rozhodne Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledok zverejníme do 15. marca...

Ostáva 10 dní na podanie žiadosti o grant Dunajského fondu

Už len do 15. decembra 2016 môžu podávať neziskové organizácie žiadosti o podporu v rámci II. grantovej výzvy Dunajského fondu. Prebiehajúcu grantovú výzvu realizujeme v spolupráci s donormi VÚB Bankou, a.s./Nadáciou VÚB, spoločnosťou Slovnaft, a.s., rodinou Kúšikovcov, Petrom Kurhajcom a nadáciou Green Foundation Borisa Zeleného. Viac informácií o výzve nájdete...

Vyhlásili sme Druhú grantovú výzvu Dunajského fondu

V spolupráci s donormi VÚB Bankou, a.s./Nadáciou VÚB, spoločnosťou Slovnaft, a.s., a rodinou Kúšikovcov sme otvorili druhú grantovú výzvu Dunajského fondu. Žiadosti o podporu je možné podať do 15. decembra 2016. Viac informácií nájdete tu na webe Dunajského...

Výsledky Prvej grantovej výzvy Dunajského fondu sú známe

V grantovej výzve, ktorú realizujeme vďaka príspevkom našich donorov VÚB banky/nadácie VÚB a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sme zaevidovali 26 žiadostí o projekty. Odborná porota vybrala šesť projektov, ktorým bude ponúknutá finančná podpora vo výške 26 908 €. Viac informácií a finálne poradie žiadostí nájdete...

Tretí ročník Grantového programu Pro Libris zatiaľ neotvárame

Pre danú chvíľu zatiaľ nevyhlasujeme 3. ročník programu na podporu vydávania domácej a prekladovej literatúry Pro Libris. Do júna 2016 budú vydané knihy, ktoré získali podporu v 2. ročníku programu. V ostatných dvoch ročníkoch sme vďaka finančnému daru spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a spolupráci s Ministerstvom kultúry SR podporili vydanie hodnotných knižných titulov celkovou sumou 100 tisíc...

Vyhlásili sme grantovú výzvu Dunajského fondu

14. januára 2016 sme vyhlásili prvú výzvu Dunajského fondu v spolupráci s prispievateľmi Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Lehota pre podávanie žiadostí je do 29. februára 2016. Podrobné informácie a grantové formuláre nájdete na webovej stránke Dunajského...

Predĺžený termín pre prihlášky na Talenty Novej Európy

Záverečný termín pre podanie prihlášok do 9. ročníka programu Talenty Novej Európy posúvame na 2. novembra. Akceptované budú online prihlášky, ktoré budú poslané cez online formulár polnoci 2. novembra 2015, alebo podané na poštu najneskôr 2. novembra 2015 (rozhoduje dátum pečiatky na...

Otvorili sme 9. ročník programu Talenty Novej Európy

Už deviaty rok sa môžu talentované deti a mladí ľudia uchádzať o podporu v troch oblastiach – umenie, veda, šport. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Slovnaft, a.s. získalo doposiaľ granty 259 talentovaných detí v celkovej výške viac ako 518 000 €. Prihlásiť sa je možné na novej webovej stránke...

Tretí diel vyšehradskej talk šou na tému medzinárodnej spolupráce

V treťom dieli webovej talk šou sa stretli hostia, ktorí hovoria o svojich skúsenostiach s medzinárodnou spoluprácou. Účastníci debaty z rôznych geografických lokalít sú zároveň inovátormi v spektre rôznorodých činností, či je to alternatívne divadlo, galéria súčasného umenia prepájajúca výtvarných umelcov, alebo komunita žien nadšených pre nové technológie. Novú epizódu na tému „Spolupráca“ môžete sledovať na...