Fond pre Západný Balkán bude mať sídlo v Tirane

Slovenské predsedníctvo V4 oznámilo vznik Fondu pre Západný Balkán so sídlom v Tirane podľa vzoru Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave. http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/visegrad-group-joint Postreh CEF: Mimoriadna príležitosť pre export skúseností a najmä pre nadviazanie intenzívnejších kontaktov s balkánskymi štátmi a ich...

Nový dokumentárny film o páde Železnej opony

Kodaňský medzinárodný dokumentárny filmový festival odpremiéroval unikátny dokument o páde Železnej opony (režíroval Dán a Maďarka). Pomocou nových médií bol prenášaný v priamom prenose do celej Európy pri príležitosti výročia tejto historickej udalosti. http://cphdox.dk/en/node/8391 Postreh CEF: Spracované mimoriadne zaujímavým...

Výstava udržateľnej architektúry Martina Rajniša

V pražskom Centre súčasného umenia DOX sa uskutočnila výstava diel českého architekta Martina Rajniša. Výstava je organizovaná pri príležitosti udelenia „Global Award for Sustainable Architecture“ menovanému architektovi za jeho prínos v oblasti stavieb z dreva. http://www.dox.cz/cs/vystavy/martin-rajnis-hut-architektury Postreh CEF: Fenomén harmonickej a prírodnej architektúry postupne preniká aj do Strednej Európy. Prerazí aj u nás do hlavného prúdu, ako sa to stalo napríklad...

Kor-ridor otvára mnohé zaujímavé historické témy

Nový internetový maďarsko-slovenský časopis Kor-ridor otvára mnohé zaujímavé historické témy slovensko-maďarských vzťahov. http://kor-ridor.eu/ Postreh CEF: Obsadenie pozície zodpovedného redaktora Józsefom Demmelom, ktorý výrazne potvrdzuje svoj talent pokiaľ ide o spracovanie slovenských a uhorských dejín, otvára internetovému periodiku zaujímavé perspektívy. Podarí sa redakčnému tímu skutočný dialóg slovenských a maďarských...

Svieži materiál z dielne dvoch think-tankov

Central European Policy Institute (Bratislava) a demosEUROPA – Center for European Strategy (Varšava) ponúkli niekoľko zaujímavých odporúčaní pre politikov v strednej Európe s cieľom posilniť rolu a význam regiónu v Európe. http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/files/attachments/central_europe_fit_for_the_future_report.pdf Postreh CEF: Materiál z dielne dvoch think-tankov je veľmi svieži a prináša mnohé zaujímavé idey. Cenné je, že do tvorby reportu boli výrazne zapojené rakúske kruhy. Obráti Rakúsko opäť po čase svoj záujem na svojich východných a severných...

Film Vlčie hory zbiera ocenenia

Film Vlčie hory o divokých lesoch a riekach na slovensko-poľsko-ukrajinskom pomedzí zbiera ocenenia. Zámerom tvorcov zoskupených okolo Erika Baláža je napomôcť vytvoreniu rozsiahlej zóny divokej prírody, podporenej ľahkými formami turizmu.http://www.arollafilm.com/sk/novinky Postreh CEF: Film je “povinnou jazdou” každého fanúšika Karpát. Film je mimoriadne pôsobivý.  Bude zaujímavé sledovať, ako sa tvorcom podarí naplniť ich hlavný...

Projekt zameraný na prezentáciu stredoeurópskych lídrov v inovatívnych prístupoch

Varšavský žurnál Visegrad Insight oznámil svoj nový projekt zameraný na prezentáciu stredoeurópskych lídrov v inovatívnych prístupoch, so zameraním na svet digitálu. Prvý zoznam lídrov NewEurope100 by mal byť prezentovaný v októbri 2014.http://publica.pl/ne100 Postreh CEF: Ďalši kvalitný príspevok do zvyšovania kontinentálnej a globálnej vizibility strednej Európy. Za pozornosť stojí, že projekt sa uskutočňuje v partnerstve s Medzinárodným visegrádskym fondom a s Google...

Danube Flow prináša na budapeštianske nábrežia rôzne podujatia a inštalácie

Iniciatíva Danube Flow prináša na budapeštianske nábrežia rôzne podujatia a inštalácie, ktorých cieľom je doceniť fenomén rieky v meste. Budapeštianske obyvateľstvo reaguje, zdá sa, pozitívne.http://www.danubeflow.eu/ Postreh CEF: O niečo podobné sa usiluje CEF v Bratislave v rámci projektu Living Danube. Mestá na Dunaji znovuobjavujú svoju...

POST BELLUM pokračuje v zbere zaujímavých príbehov

Pražská partia združená okolo POST BELLUM pokračuje v zbere zaujímavých príbehov, ktoré vypovedajú o zložitom 20. storočí na území bývalého Československa. Zapojiť sa môžu aj ľudia zo Slovenska. http://postbellum.sk/ Postreh CEF: POST BELLUM je veľmi inovatívne v komunikácii silných príbehov. Využíva napr. formu komiksu. Bude zaujímavé sledovať, či časom dostanú priestor aj slovenskí komiksoví tvorcovia, pôsobiaci – už tradične – v...

Séria prednášok na témy nových urbánnych stratégií

V bratislavskej Starej tržnici pokračuje séria prednášok na témy nových urbánnych stratégií “What City?”. Prednášky prezentujú zaujímavé skúsenosti berlínskych urbanistov a architektov.http://staratrznica.sk/konferencia-whatcity-uz-dnes-v-starej-trznici/ Postreh CEF: “What City?” je pre slovenské hlavné mesto mimoriadne užitočnou platformou. Pretaví sa inšpirácia do...

Pozoruhodná poľská reportážna literatúra

Pozoruhodná poľská reportážna literatúra, zastrešovaná napr. známym vydavateľstvom CZARNE, plánuje expandovať na Slovensko. Priestor by mala dostať aj slovenská pôvodná reportážna tvorba. Všetko sa deje vďaka skupine ľudí zo Žiliny. http://czarne.com.pl/en Postreh CEF: Reportážna literatúra je na Slovensku takmer neznámym fenoménom. Tradícia v Poľsku je veľmi silná, čo môže byť dobrým zdrojom inšpirácie. Držíme...

Overcomig the Old Borders

Nová generácia mladých historikov z Historického ústavu SAV publikovala zaujímavé state o posledných dvoch storočiach v strednej Európe (“Overcomig the Old Borders”). Ako píšu, ich spoločným cieľom bolo prekonať národne orientované prístupy historiografie a prílišný dôraz na politickú históriu, typické pre región.http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/e-kniznica Postreh CEF: Hoci si možno mnohí budú klásť otázku, nakoľko sa výberom tém a spôsobom spracovania podarilo historikom dosiahnuť stanovený cieľ, v kontexte lokálnej historiografie ide o mimoriadne zaujímavý...