Projekt Vysaďme spolu stromy

Dňa 25.10.2022 uskutočnila Stredoeurópska nadácia v spolupráci s o.z. KUKKONIA a dobrovoľníkmi z regiónu Žitného ostrova výsadbu stromov pozdĺž cyklistických trás pri Klátovskom ramene Malého Dunaja.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.