Pripravujeme IV. ročník Fóra Dunajského fondu

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pripravujeme spoločné verejné diskusné podujatie, ktoré sa bude konať 23. novembra 2021.