O podporu môžete žiadať buď v rámci aktuálnych grantových výziev alebo na základe individuálnej žiadosti mimo rámca aktuálnych grantových výziev.

Grantové výzvy

V prípade, že žiadate o podporu v rámci aktuálnej grantovej výzvy, dobre si prečítajte jej podmienky a podávajte žiadosť až po tom, ako sa uistíte, že tieto spĺňate. Inak sa Vám môže stať, že Vaša žiadosť bude z grantovej výzvy vyradená z formálnych dôvodov, čo je vždy na škodu veci. Každá grantová výzva má štandardne vlastný formulár, ktorý treba použiť, a vlastné lehoty na podávanie žiadostí, ktoré je potrebné dodržať.

Aktuálne máme otvorený 15. ročník grantovej výzvy Talenty Novej Európy určenej pre nadané deti a mladých ľudí. 

 

Individuálna žiadosť (mimo rámca grantových výziev)                

Individuálnu žiadosť možno podávať kedykoľvek. Formulár na podávanie individuálnych žiadostí nájdete tu a formulár rozpočtu nájdete tu. Ak nepoužijete formuláre a adresujete nám žiadosť len obyčajnou správou v elektronickej pošte, môže sa stať, že Vašu žiadosť nezaregistrujeme.

Individuálne žiadosti možno adresovať nadácii kedykoľvek. Nadácia vyhovie prednostne tým žiadostiam, ktoré svojim zameraním spadajú do jej programových priorít. Prosím počítajte s tým, že rozhodnutie o Vašej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.