O podporu môžete žiadať buď v rámci aktuálnych grantových výziev alebo na základe individuálnej žiadosti mimo rámca aktuálnych grantových výziev.

Grantové výzvy

V prípade, že žiadate o podporu v rámci aktuálnej grantovej výzvy, dobre si prečítajte jej podmienky a podávajte žiadosť až po tom, ako sa uistíte, že tieto spĺňate. Inak sa Vám môže stať, že Vaša žiadosť bude z grantovej výzvy vyradená z formálnych dôvodov, čo je vždy na škodu veci. Každá grantová výzva má štandardne vlastný formulár, ktorý treba použiť, a vlastné lehoty na podávanie žiadostí, ktoré je potrebné dodržať.

Aktuálne máme otvorenú grantovú výzvu Tvoríme lepšiu budúcnosť.

 

Individuálna žiadosť (mimo rámca grantových výziev)                

Individuálnu žiadosť možno podávať kedykoľvek. Formulár na podávanie individuálnych žiadostí nájdete tu a formulár rozpočtu nájdete tu. Ak nepoužijete formuláre a adresujete nám žiadosť len obyčajnou správou v elektronickej pošte, môže sa stať, že Vašu žiadosť nezaregistrujeme.

Individuálne žiadosti možno adresovať nadácii kedykoľvek. Nadácia vyhovie prednostne tým žiadostiam, ktoré svojim zameraním spadajú do jej programových priorít. Prosím počítajte s tým, že rozhodnutie o Vašej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.