Všeobecný formulár žiadosti o podporu

Pokiaľ program v aktuálnej výzve neurčuje inak, používajte prosím pri žiadaní o nadačnú podporu nasledovné formuláre:
Žiadosť o podporu

Formuláre rozpočtu majú dve verzie zohľadňujúce rôznorodosť projektov a ich špecifiká. Ak si nie ste istý, ktorý formulár použiť, kontaktujte prosím pracovníkov nadácie.
Rozpočet 1
Rozpočet 2

Formuláre k poukázaniu podielu z dane (2%)

Pktorého formulár si môžete stiahnuť tu
Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane