Všeobecný formulár žiadosti o podporu

Pokiaľ program v aktuálnej výzve neurčuje inak, používajte prosím pri žiadaní o nadačnú podporu nasledovné formuláre:
Žiadosť o podporu

Formulár pre vypracovanie rozpočtu

 

Formuláre k poukázaniu podielu z dane (2%)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2021