Programová priorita POČIN – príklady podporených projektov

Neviditeľná Štiavnica
Interaktívna hra so súčasným umením vo verejnom priestore historického centra Banskej Štiavnice.
www.neviditelnastiavnica.sk

Viva Musica
Jedinečný koncept letného open-air festivalu, ktorého hlavnú myšlienku možno zhrnúť do dvoch slov: klasika inak.
www.vivamusica.sk

PRO LIBRIS – podpora vydania 6 nových literárnych diel mladých slovenských autorov do 35 rokov
Peter Balko, Igor Tyšš, Michaela Rosová, Marcela Veselková, Margit Garajszki, Boris Brendza.
Projekt je realizovaný s podporou spoločnosti SLOVNAFT a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

Cirkul´art Prvý medzinárodný festival súčasného cirkusu na Slovensku.
www.cirkulart.sk

Ilona Németh
Realizácia výtvarných diel vo verejnom priestore.
www.ilonanemeth.sk

Stratená Malá Palestína + Komárno, mesto na hranici
Sprievodca po stratenej židovskej minulosti v Dunajskej Strede a v Komárne
http://ilcham.project.sk/stratena-mala-palestina/

Oživenie Kapitulskej
Iniciatíva občianskeho združenia, ktoré obnovuje a prináša život do historickej bratislavskej ulice.
www.ozivenie-kapitulskej.sk

Albrecht Forum
Rekonštrukcia a revitalizácia tradičného umeleckého a vzdelanostného centra, ktoré sidlilo v dome Albrechtovcov na Kapitulskej 1. www.albrechtforum.eu

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia č. 6
Starostlivosť o pôvodný vodný mlyn jedinečne situovaný v Kvačianskej doline.
www.szopk.sk, www.oblazy.sk

Gotická cesta
www.oz-goticka-cesta.webnode.sk/

Lesoochranárske zoskupenie Vlk
Ochrana prirodzeného fungovania ekosystémov a lesných spoločenstiev bohatých na rôzne biotopy.
www.wolf.sk

Občianske združenie Prosiecka a Kvačianska dolina
Starostlivosť  o jedinečnú lokalitu dvoch národných prírodných rezervácií.

OZ Kalvársky fond

Obnova Banskoštiavnickej kalvárie, oblasti unikátneho architektonického, religiózneho a spoločenského významu.

www.kalvaria.org

Opátstvo rádu Premonštrátov v Jasove

Ochrana a rozvoj historických a náboženských pamiatok Jasovského opátstva.

www.opatstvojasov.sk

BROZ Bratislavské regionálne ochranárske združenie

www.broz.sk

OZ Kukkonia
Rzvoj a ochrana mikroregiónu na Žitnom ostrove.
www.kukkonia.sk

Programová priorita PODANÁ RUKA – príklady podporených projektov

Bratislavský knižný festival

Predajná výstava pekných kníh malých a stredných vydavateľstiev so stredoeurópskou účasťou. www.brakfestival.sk

Podpora mladých talentov

Podpora mladých umelcov, vedcov a športovcov v ich snahe tvoriť, študovať, bádať a reprezentovať.
(grantová schéma Talenty Novej Európy)
www.tne.sk

PRO LIBRIS – podpora vydania a prekladov 12 diel súčasnej európskej literatúry do slovenského jazyka

Gábor Kálmán: Nova; Timur Vermes: A je tu zas; Antoine Laurine: Mitterandov klobúk; Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy; Andrei Makine: Kniha krátkych lások, čo trvajú večne; Hubert Klimko Dobrzaniecky: Rózin dom/Krysuvík; Stig Saeterbakken: Cez noc; Christine Nöstlinger: Grétkin príbeh; Pavlo Petrovyč Korubčuk: Pôžitkológia; Ned Beauman: Nehoda pri teleporte; Iulian Ciocan: Svet podľa Sašu Kozaka; Slavenka Drakulic: Obžalovaná

Stredoeurópske fórum

Panelová diskusia so svetovými osobnosťami konaná pri príležitosti výročí Nežnej revolúcie.
www.ceeforum.eu

Programová priorita RIEKA

Programovú líniu RIEKA nadácia realizuje prostredníctvom nášho nadačného programu Dunajský fond. V rámci Dunajského fondu združujeme zdroje, ľudí a nápady, ktoré pomáhajú kultivovať a skvalitňovať verejne prístupné priestory okolo Dunaja (vrátane Malého Dunaja), so zachovaním jedinečných hodnôt rieky. Viac informácií o programe nájdete na www.dunajskyfond.sk. Prostredníctvom grantových výziev podporujeme činnosť aktívnych komunít, ktoré rozvíjajú a kultivujú územie okolo rieky.

Výsledky I. grantovej výzvy Dunajského fondu a podporené žiadosti o grant nájdete tu.

Výsledky II. grantovej výzvy Dunajského fondu a podporené žiadosti o grant nájdete tu.

Výsledky III. grantovej výzvy Dunajského fondu a zoznam podporených projektov nájdete tu.

Výsledky IV. grantovej výzvy Dunajského fondu a zoznam podporených projektov nájdete tu.

Programová priorita HORA

V rámci programovej línie HORA nadácia prioritne podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je prepájať obyvateľov miest s obyvateľmi hôr a zvyšovať v rozhodovacích centrálach povedomie a citlivosť voči horským témam a hodnotám Karpát.