Chcem podporiť CEF

Vítame akúkoľvek formu podpory. Vaše peniaze, čas, dobrý nápad – to všetko nám pomôže lepšie napĺňať naše programové priority.

Žiadam CEF o podporu

O podporu môžete žiadať buď v rámci aktuálnych grantových výziev alebo
na základe individuálnej žiadosti.

CEF podporila

Prehľad aktivít, ktoré sme podporili v rámci našich programových prioritných oblastí.

Formuláre

Zoznam formulárov na stiahnutie
pre uchádzačov o podporu.