Overcomig the Old Borders

Nová generácia mladých historikov z Historického ústavu SAV publikovala zaujímavé state o posledných dvoch storočiach v strednej Európe (“Overcomig the Old Borders”). Ako píšu, ich spoločným cieľom bolo prekonať národne orientované prístupy historiografie a prílišný dôraz na politickú históriu, typické pre región.http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/e-kniznica

Postreh CEF: Hoci si možno mnohí budú klásť otázku, nakoľko sa výberom tém a spôsobom spracovania podarilo historikom dosiahnuť stanovený cieľ, v kontexte lokálnej historiografie ide o mimoriadne zaujímavý počin.

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *