Nový ročník grantového programu Talenty Novej Európy je otvorený do 25. februára 2019. Viac o programe a online prihlášku nájdete na www.tne.sk.