Už vyše 20 rokov spájame ľudí. Tých, ktorí majú záujem podporiť hodnotné neziskové aktivity, s tými, ktorí tieto aktivity vymýšľajú a realizujú.
V centre našej pozornosti stojí sila osobnej výpovede a zdieľania skúseností. Popri kvalite medziľudských vzťahov a komunikácie sa zaujímame o prostredie, v ktorom žijeme. Karpaty a povodie Dunaja utvárajú základný priestor našich životov.
Naše dlhodobé nadačné pôsobenie vytvára základné predpoklady pre vzájomnú dôveru všetkých zainteresovaných. Sústreďujeme nielen súkromné a verejné finančné prostriedky. Zoskupujeme tiež výnimočných ľudí, ktorí vynikajú hĺbkou svojho poznania a svojimi činmi. Naši spolupracovníci a poradcovia nám umožňujú dôkladne porozumieť oblastiam, kam smerujeme naše úsilie. Sme tak schopní zamerať pozornosť našich darcov a sponzorov na skutočne zmysluplné aktivity. Zámerne prepájame ľudí z rôznych kruhov a profesijných zázemí, čím dosahujeme novú kvalitu a moment prekvapenia.

Podporujeme tie organizácie, komunity a jednotlivcov, ktorí sa o našu podporu uchádzajú  a zdieľajú s nami spoločné ciele a hodnoty.
Realizujeme aj vlastné projekty. Vždy však v partnerstve s inými, s cieľom ukotviť naše snaženie v reálnych medziľudských vzťahoch a prostrediach. Nie sme nadáciou, ktorá pôsobí „od stola“. Naopak, snažíme sa byť čo najviac v teréne, načúvať ľuďom a hodnotiť skutočný potenciál a účinky našej činnosti.
Sídlime v Bratislave a pôsobíme na Slovensku. Všetky naše programy a projekty majú medzinárodný rozmer. Strednú Európu, ktorú nesieme v názve nadácie, nevnímame striktne geograficky ani politicky. Vnímame ju predovšetkým ako zaujímavý priestor pre vlastnú kreativitu, ako priestor plný cenných kultúrnych odkazov, ako výzvu pre spoluprácu ľudí z rôznych kultúrnych a prírodných prostredí.
Ak Vás zaujali naše aktivity, pridajte sa. Privítame akúkoľvek Vašu podporu, spoluprácu a záujem.
Viac informácií o našich programových prioritách nájdete tu.