Základné informácie

 Spájame ľudí, ktorí chcú podporiť cenné neziskové aktivity s ľuďmi, ktorí tieto aktivity vytvárajú.

 

Programové priority

Naše programové priority sú: Počin, Podaná ruka, Rieka, Hora.

Naše projekty

Vlastné aktivity, ktoré vyvíjame v našich štyroch programových líniách

Partneri a donori

Organizácie, ktoré nám pomáhajú realizovať naše ciele