Galériu osobností a organizácií priebežne dopĺňame.

Gábor Bindics

Študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi, neskôr študoval alternatívne zdroje energie na Budapeštianskej[more] technickej univerzite. Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino, ktoré neskôr získalo oficiálny status umeleckého kina. Je zakladateľom KC Dunaj a bratislavskej kuriérskej služby Švihaj Šuhaj. Aktuálne vedie projekt Starej tržnice v Bratislave. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Andrea Froncová

Environmentalistka v organizácii BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie, kde pôsobí[more] ako odborná referentka podpredsedu organizácie (najmä v témach lesoochranárstva a praktickej ochrany prírody na území Bratislavy) a asistentka projektovej manažérky na projekte Ochrany motýľov v Bielych Karpatoch. Počas pôsobenia na univerzite (Prírodovedecká fakulta UK) sa venovala odstraňovaniu ťažkých kovov z prostredia a počas odbornej stáže v Granade (Španielsko) pracovala vo Vodnom inštitúte na odstraňovaní ropných látok z morského prostredia. V minulosti pracovala v Národnej agentúre programu Mládež v akcii (európsky grantový program) ako projektová manažérka, kde stále pôsobí ako externá hodnotiteľka mládežníckych projektov. Skúsenosti má aj v business sektore, kde pracovala ako manažérka predaja pre Španielsko v spoločnosti Accenture. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Peter Gero

Rodák z Bratislavy, kde vyštudoval odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby[more] na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V auguste 1968 emigroval do Nemecka. Po ukončení štúdia urbanizmu v Berlíne sa jeho profesionálny život zameral na nemeckú metropolu Hamburg, kde pracoval okrem iného na urbanistickom riešení rozšírenia siete metra a neskôr sa stal vedúcim oddelenia pre revitalizáciu a rozvoj problematických štvrtí. Pôsobil ako vedúci stavebný riaditeľ, zodpovedný za rozvoj centrálnych mestských častí Hamburgu. Súčasný vzhľad a celkový urbanistický rozvoj Hamburgu je preto do značnej miery výsledkom jeho práce. Je konzultantom architektonických a urbanistických ateliérov, mestských správ; členom architektonických a urbanistických porôt; je odborným garantom pre tvorbu nového urbanistického konceptu mesta Trenčín (Trenčín si Ty); a taktiež je členom dozornej rady spoločnosti bytového fondu v Hamburgu. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Alexander Halvoník

Slovenský spisovateľ a literárny kritik. V autorskom prerozprávaní vydal orientálne Rozprávky z tisíc[more] a jednej noci (1994). Pôsobil vo viacerých kulltúrnych inštitúciách, naposledy ako riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave. Autor novely Svrbenie krvi (1996) a prózy pre deti Mátoha, neboj sa (2014). Je spoluautorom Dejín slovenskej literatúry I-II (2009). Prekladá z  francúzštiny (Michel Butor, Patrick Modiano, Michel Rio, Jack Lang, Jean-Paul Didierlaurent, Christian Jacq, Juliette Benzoniová, Nicole de Buron, Henry Gidel, a i.).

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.[/more]

Péter Hunčík

Péter Hunčík je lekár psychiater. Je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave, dodnes praktizuje[more] v psychiatrickej ambulancii vo Veľkom Mederi. Pred r. 1989 publikoval básne, eseje a rozprávky. V decembri 1989 založil a stal sa šéfredaktorom prvého nezávislého maďarského časopisu NAP. Bol poradcom prezidenta Václava Havla. Od roku 2002 prednáša na Carleton University v Ottawe a v súčasnosti je aj riaditeľom Centra pre výskum interetnických vzťahov Fórum inštitútu pre výskum národnostných menšín v Šamoríne. Publikuje v oblasti psychiatrie, v spoločensko-politickej oblasti, na stránkach dennej tlače a v spoločenských a literárnych periodikách.
So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.[/more]

Katarína Jägrová

Od roku 2003 pôsobí ako architektka s architektonickým vzdelaním z FA STU Bratislava, Viedeň, Brno. V súčasnosti[more] pracuje pre architektonický ateliér GFI. Od roku 2009 je členkou Slovenskej komory architektov. Svoje profesijné znalosti nadobúdala šesťročným pôsobením v zahraničí, v Prahe a v Londýne, kde pracovala v renomovanom ateliéri Richarda Rogersa zaoberajúcim sa nielen architektúrou, ale aj urbanizáciou a hlavne regeneráciou miest. Od roku 2012 spolupracuje s útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy. V súčasnosti napomáha mestu Trenčín pri riešení urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. V poslednom čase navrhovala v spolupráci s Imagine Development bytový dom Hájpark, ktorý mal za cieľ maximálne využiť a pritom nenarušiť prírodné prostredie lužných lesov a zlepšiť existujúcu kvalitu územia. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Monika Kompaníková

Monika Kompaníková je vyštudovaná maliarka, autorka zbierky poviedok, novely, románu Piata loď,[more] ktorý získal ocenenie Anasoft litera a detskej knihy Hlbokomorské rozprávky. Pracuje v kníhkupectve a vydavateľstve Artforum, príležitostne publikuje v denníkoch a spolupracuje s NGO.

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS

[/more]

Peter Littmann

Narodený v Prahe, vyštudoval strojárstvo na priemyslovke v Bratislave a v roku 1968 emigroval[more] do Nemecka. Najprv si privyrábal na živobytie ako asistent réžie v televízii WDR v Kolíne nad Rýnom, neskôr študoval filozofiu a podnikové hospodárstvo na Kolínskej univerzite a získal titul diplomovaného ekonóma. V roku 1976 mu bol udelený doktorát magna cum laude. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával početné riadiace pozície v oblastiach manažmentu, marketingu, predaja a financií. V rokoch 1992 až 1997 bol predsedom predstavenstva spoločnosti Hugo Boss AG, ktorú doviedol až k úspešnému presadeniu sa na svetovom trhu. V súčasnosti je generálnym riaditeľom medzinárodnej poradenskej spoločnosti BRANDINSIDER GmbH a zároveň členom dozorných rád viacerých spoločností; honorárnym profesorom pre marketing na Univerzite Witten/Herdecke v Nemecku; členom správnej rady holandskej univerzity Nyenrode Business University, ako aj členom Harvard University Art Museums´s Visiting Committee, Cambridge, USA. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Igor Marko

Architekt a urbanista pôsobiaci v Londýne od roku 1996, kde vedie ateliér miestotvorby a mestotvorby[more] Marko&Placemakers. Dlhodobo sa venuje rozvoju miest a mestskej regenerácii presahujúcej tradičné hranice architektúry a verí, že verejný priestor potrebuje svoj príbeh a ľudí, ktorí ho spoluvytvárajú. Stojí za mnohými inovatívnymi projektmi po celom svete, vrátane parku Northala Fields v Londýne, ktorý dostal radu ocenení a stal sa exemplárnym príkladom udržateľnosti s účasťou obyvateľov, ako aj stratégie Irwell River Park, ktorej cieľom je oživenie a transformácia rieky Irwell v Manchesteri na lineárny park. Takisto pôsobí ako hosťujúci pedagóg na viacerých medzinárodných univerzitách a inštitúciách. Na Slovensku zarezonoval jeho koncept Zeleného Starého mosta v Bratislave, v meste, kde vyrastal a absolvoval štúdium architektúry na Vysokej škole výtvarných umení. Pravidelne vystupuje na verejných a akademických debatách o rozvoji miest a participatívnom plánovaní a jeho práca bola široko publikovaná v Európe, Severnej Amerike a Ázii. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Peter Michalík

Študoval filozofiu, jazyk a literatúru. Doktorandské štúdia, zamerané na vzťah mesta a pamäti v stredoeurópskom[more] priestore, strávil okrem Bratislavy na univerzitách vo Viedni, v Prahe, v Krakove a v Ľvove. Publikoval texty v slovenských a zahraničných publikáciách, autorsky a redakčne spolupracuje s Rádiom Devín. Je spoluzakladateľom a programovým riaditeľom Bratislavského knižného festivalu BRaK.[/more]

Ilona Németh

Je jednou z najvýznamnejších osobností výtvarného umenia súčasnosti. Venuje sa najmä tvorbe objektov, site specific[more] inštalácií reflektujúcich konkrétne vlastnosti galérií a taktiež využíva podmienky vonkajšieho a verejného priestoru. Jej tvorba umožňuje divákovi, aby mal s dielom priamy interaktívny kontakt. Vystavuje po celom svete, zúčastňuje sa zahraničných umeleckých stáží a pôsobí ak profesorka na Katedre intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde vedie Ateliér IN.
www.ilonanemeth.sk[/more]

Martin Paško

Architekt s ukončeným štúdiom na Fakulte Architektúry STU v Bratislave (1986-1991). Počas svojho štúdia[more] absolvoval zahraničnú stáž na Universität für angewandte Kunst Wien. V roku 2007 získal ako spoluautor za návrh Design Factory v Bratislave ocenenie CE.ZA.AR, s ktorou bol nominovaný na cenu ARCH 2005 a tiež Cenu D. Jurkoviča 2006. Medzi ďalšie významné ocenenia patria objekt Refinery Gallery (cena ARCH 2013) a Polyfunkčný dom Moskovská (Cena ARCH 2008, Cena D. Jurkoviča 2008). Je zakladateľom M STUDIO s.r.o. (1999), ADOM. M STUDIO s.r.o. (2002) a občianskeho združenia DESIGN FACTORY (2005). Jedna z jeho ďalších známych referencií je návrh modernizácie osobného prístavu v Bratislave.  So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.[/more]

Peter Pišťanek

In memoriam

Narodil sa v Bratislave. Študoval na VŠMU. Pred prevratom v rôznych robotníckych zamestnaniach, po prevrate činný[more] najmä v reklamnom priemysle ako copywriter a kreatívny riaditeľ. Od roku 1996 pracuje ako marketingový pracovník v spoločnosti Gratex International. Prvýkrát publikoval na sklonku roku 1989 v časopisoch Slovenské pohľady a Dotyky. Knižný debut, román Rivers of Babylon, vyšiel roku 1991 a vyvolal určitý ohlas. Nasledovali ďalšie knihy. Podľa románov Rivers of Babylon, Rukojemník a novely Muzika vznikli rovnomenné celovečerné filmy. Jeho knihy vyšli na Slovensku vo viacerých vydaniach, preložili ich v Chorvátsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Česku, Turecku, Francúzsku, Srbsku a Slovinsku.

S pánom Petrom Pišťankom sme mali česť spolupracovať ako s členom odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.[/more]

Pavol Rankov

Pavol Rankov prednáša na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave predmety súvisiace[more]s medziľudskou komunikáciou, vplyvom informačných technológií na kultúru a sociológiou literatúry. Vyšli mu 4 poviedkové zbierky –  S odstupom času (1995), My a oni / oni a my (2001), V tesnej blízkosti (2004), Na druhej strane(2013) a 2 romány – Stalo sa prvého septembra (2008) a Matky (2011).

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.

[/more]

Ľubor Tománek

Študijný prodekan na FTVŠ UK v Bratislave, odborný asistent na Katedre športových hier, basketbalový tréner[more] a organizátor basketbalových kempov mládeže, člen Akredičnej komisie pre oblasť telesnej kultúry MŠVVaŠ SR. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty v programe Talenty Novej Európy.[/more]

Albrecht Forum

Albrecht Forum je občianske združenie revitalizujúce bývalú dómsku kanóniu na Kapitulskej ulici[more] č. 1 v Bratislave, ktorá bola bola vyše polstoročia domovom jednej z najznámejších umeleckých a hudobníckych rodín Bratislavy 20. storočia, rodiny Albrechtovcov a stala sa vďaka úsiliu dvoch generácií tejto rodiny neinštitucionalizovaným bratislavským kultúrnym a vzdelanostným centrom.[/more]

BRaK

BRaK, čiže Bratislavský knižný festival je oslavou peknej knihy.[more] Jeho cieľom je prezentovať to najzaujímavejšie z knižnej tvorby Slovenska a okolitých krajín a podnecovať spoluprácu medzi autormi, vydavateľmi, knižnými grafikmi a ilustrátormi v rámci stredoeurópskeho priestoru.[/more]

BROZ

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriava[more] predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Jeho hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu – najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V súčasnosti realizuje viacero projektov na ochranu území a druhov európskeho významu.[/more]

FTVŠ UK v Bratislave

Poslaním Fakulty telesnej výchovy a športu je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom[more] akreditovaných študijných programov a rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti. múdrosť, dobro a trpezlivosť v človeku, prispievať k rozvoju vedy, kultúry, športu a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Svoje poslanie napĺňa výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, európskej solidarity a vedením študentov k tvorivému, kritickému a k nezávislému mysleniu, k zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti.[/more]

Gotická cesta

Gotická cesta spoznáva veľmi bohatú pokladnicu kultúrnohistorických daností Spiša a Gemera. Je prvou turistickou[more] cestou svojho druhu nielen na tomto území, ale aj na území celého Slovenska. Turistická cesta je okruhom s  dĺžkou 276 km a spoznáva kultúru 24 obcí a 9 miest.[/more]

Kalvársky fond

Združenie Kalvársky fond bolo založené v roku 2008 s cieľom zvrátiť veľmi nepriaznivý stav Banskoštiastiavnickej kalvárie,[more] ktorý viedol v roku 2007 až k jej zápisu do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Jeho snahou je obnova poškodených objektov a návrat náboženského i kultúrneho života. Vďaka sponzorom, pomoci desiatok odborníkov a stovkám dobrovoľníkov je proces komplexnej obnovy zhruba v polovici. Na kalváriu sa postupne vracia život, pribúdajú duchovné aj kultúrne podujatia.[/more]

Konzervatórium

Umelecké vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu[more] prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia. Od roku 1919 za deväťdesiat rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium umelci a pedagógovia, ktorí sa stali fundamentálnymi pojmami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva a nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia. Spomedzi všetkých spomeňme také výrazné osobnosti ako Eugen Suchoň, Ladislav Chudík či Edita Grúberová.

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje v grantovom programe Talenty Novej Európy.[/more]

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme[more] na naplnenínašej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka.[/more]

Ministerstvo kultúry SR

V spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky realizujeme grantový program PRO LIBRIS[more], zameraný na podporu vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry.[/more]

Nadácia Jána Langoša

Nadácia Jána Langoša bola založená z iniciatívy priateľov Jána Langoša, manželkou Gabrielou a jeho dcérami. Jej cieľom je[more] pokračovať v jeho neúnavnom boji za pravdu, slobodu a demokraciu. Vo svojej generácii bol Ján Langoš stelesnením vytrvalého a dôsledného vzdoru proti komunizmu ako prejavu zla a neslobody. Nadácia pokračuje v napĺňaní jeho odkazu a podporuje iniciatívy občanov, ktoré vykazujú občiansku odvahu v boji za demokratické hodnoty a pri odhaľovaní pravdy o totalitných režimoch.[/more]

Nadácia Res Publica

Nadácia Res Publica je vydavateľom periodika Res Publica Nowa, časopisu, ktorý od roku 1979 prezentuje názory[more] a analýzy a od najvýznamnejších súčasných odborníkov v oblasti kultúry a politiky. Vydáva tiež časopis Cities Magazine, zaoberajúci sa urbánnou kultúrou a rôznym aspektom rozvoja mesta a mienkotvorný žurnál Visegrad Insight, venovaný Strednej Európe.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.[/more]

SZOPK, Mlyny Oblazy v Kvačianskej doline

Základná organizácia č. 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny sa stará o unikátnu lokalitu[more] Oblazov, pôvodných vodných mlynov v Kvačianskej doline.[/more]

Terra Recognita

Nadácia Terra Recognita bola založená mladými historikmi, politológmi a ekonómami v roku 2005 ako stredoeurópska[more] mimovládna iniciatíva sústreďujúca sa na zahraničnú politiku. Nadácia sa zameriava na skúmanie minulosti a súčasnosti obyvateľov strednej a východnej Európy a snaží sa podporovať otvorený stredoeurópsky dialóg a kooperáciu.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.[/more]

Větrné mlýny

Nakladateľstvo Větrné mlýny bolo založené v roku 1995. Vydáva kvalitnú literatúru naprieč žánrami,[more] s dôrazom na divadlo. Pod hlavičkou občianskeho združenia Centrum pro kulturu a společnost vydáva kultúrne revue RozRazil. Organizuje literárny festival Mesiac autorského čítania, ktorý dnes patrí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu v Európe. Od roku 2009 Větrné mlýny produkujú filmy, najmä také, ktoré majú vzťah k literatúre.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.[/more]