Galériu osobností a organizácií priebežne dopĺňame.

Gábor Bindics

Študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi, neskôr študoval alternatívne zdroje energie na Budapeštianskej technickej univerzite. Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino, ktoré neskôr získalo oficiálny status umeleckého kina. Je zakladateľom KC Dunaj a bratislavskej kuriérskej služby Švihaj Šuhaj. Aktuálne vedie projekt Starej tržnice v Bratislave. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Andrea Froncová

Environmentalistka v organizácii BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie, kde pôsobí ako odborná referentka podpredsedu organizácie (najmä v témach lesoochranárstva a praktickej ochrany prírody na území Bratislavy) a asistentka projektovej manažérky na projekte Ochrany motýľov v Bielych Karpatoch. Počas pôsobenia na univerzite (Prírodovedecká fakulta UK) sa venovala odstraňovaniu ťažkých kovov z prostredia a počas odbornej stáže v Granade (Španielsko) pracovala vo Vodnom inštitúte na odstraňovaní ropných látok z morského prostredia. V minulosti pracovala v Národnej agentúre programu Mládež v akcii (európsky grantový program) ako projektová manažérka, kde stále pôsobí ako externá hodnotiteľka mládežníckych projektov. Skúsenosti má aj v business sektore, kde pracovala ako manažérka predaja pre Španielsko v spoločnosti Accenture. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Peter Gero

Rodák z Bratislavy, kde vyštudoval odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V auguste 1968 emigroval do Nemecka. Po ukončení štúdia urbanizmu v Berlíne sa jeho profesionálny život zameral na nemeckú metropolu Hamburg, kde pracoval okrem iného na urbanistickom riešení rozšírenia siete metra a neskôr sa stal vedúcim oddelenia pre revitalizáciu a rozvoj problematických štvrtí. Pôsobil ako vedúci stavebný riaditeľ, zodpovedný za rozvoj centrálnych mestských častí Hamburgu. Súčasný vzhľad a celkový urbanistický rozvoj Hamburgu je preto do značnej miery výsledkom jeho práce. Je konzultantom architektonických a urbanistických ateliérov, mestských správ; členom architektonických a urbanistických porôt; je odborným garantom pre tvorbu nového urbanistického konceptu mesta Trenčín (Trenčín si Ty); a taktiež je členom dozornej rady spoločnosti bytového fondu v Hamburgu. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Alexander Halvoník

Slovenský spisovateľ a literárny kritik. V autorskom prerozprávaní vydal orientálne Rozprávky z tisíc a jednej noci (1994). Pôsobil vo viacerých kulltúrnych inštitúciách, naposledy ako riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave. Autor novely Svrbenie krvi (1996) a prózy pre deti Mátoha, neboj sa (2014). Je spoluautorom Dejín slovenskej literatúry I-II (2009). Prekladá z  francúzštiny (Michel Butor, Patrick Modiano, Michel Rio, Jack Lang, Jean-Paul Didierlaurent, Christian Jacq, Juliette Benzoniová, Nicole de Buron, Henry Gidel, a i.).

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Péter Hunčík

Péter Hunčík je lekár psychiater. Je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave, dodnes praktizuje v psychiatrickej ambulancii vo Veľkom Mederi. Pred r. 1989 publikoval básne, eseje a rozprávky. V decembri 1989 založil a stal sa šéfredaktorom prvého nezávislého maďarského časopisu NAP. Bol poradcom prezidenta Václava Havla. Od roku 2002 prednáša na Carleton University v Ottawe a v súčasnosti je aj riaditeľom Centra pre výskum interetnických vzťahov Fórum inštitútu pre výskum národnostných menšín v Šamoríne. Publikuje v oblasti psychiatrie, v spoločensko-politickej oblasti, na stránkach dennej tlače a v spoločenských a literárnych periodikách.
So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Katarína Jägrová

Od roku 2003 pôsobí ako architektka s architektonickým vzdelaním z FA STU Bratislava, Viedeň, Brno. V súčasnosti pracuje pre architektonický ateliér GFI. Od roku 2009 je členkou Slovenskej komory architektov. Svoje profesijné znalosti nadobúdala šesťročným pôsobením v zahraničí, v Prahe a v Londýne, kde pracovala v renomovanom ateliéri Richarda Rogersa zaoberajúcim sa nielen architektúrou, ale aj urbanizáciou a hlavne regeneráciou miest. Od roku 2012 spolupracuje s útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy. V súčasnosti napomáha mestu Trenčín pri riešení urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. V poslednom čase navrhovala v spolupráci s Imagine Development bytový dom Hájpark, ktorý mal za cieľ maximálne využiť a pritom nenarušiť prírodné prostredie lužných lesov a zlepšiť existujúcu kvalitu územia. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Monika Kompaníková

Monika Kompaníková je vyštudovaná maliarka, autorka zbierky poviedok, novely, románu Piata loď, ktorý získal ocenenie Anasoft litera a detskej knihy Hlbokomorské rozprávky. Pracuje v kníhkupectve a vydavateľstve Artforum, príležitostne publikuje v denníkoch a spolupracuje s NGO.

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako členka odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Peter Littmann

Narodený v Prahe, vyštudoval strojárstvo na priemyslovke v Bratislave a v roku 1968 emigroval do Nemecka. Najprv si privyrábal na živobytie ako asistent réžie v televízii WDR v Kolíne nad Rýnom, neskôr študoval filozofiu a podnikové hospodárstvo na Kolínskej univerzite a získal titul diplomovaného ekonóma. V roku 1976 mu bol udelený doktorát magna cum laude. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával početné riadiace pozície v oblastiach manažmentu, marketingu, predaja a financií. V rokoch 1992 až 1997 bol predsedom predstavenstva spoločnosti Hugo Boss AG, ktorú doviedol až k úspešnému presadeniu sa na svetovom trhu. V súčasnosti je generálnym riaditeľom medzinárodnej poradenskej spoločnosti BRANDINSIDER GmbH a zároveň členom dozorných rád viacerých spoločností; honorárnym profesorom pre marketing na Univerzite Witten/Herdecke v Nemecku; členom správnej rady holandskej univerzity Nyenrode Business University, ako aj členom Harvard University Art Museums´s Visiting Committee, Cambridge, USA. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Igor Marko

Architekt a urbanista pôsobiaci v Londýne od roku 1996, kde vedie ateliér miestotvorby a mestotvorby Marko&Placemakers. Dlhodobo sa venuje rozvoju miest a mestskej regenerácii presahujúcej tradičné hranice architektúry a verí, že verejný priestor potrebuje svoj príbeh a ľudí, ktorí ho spoluvytvárajú. Stojí za mnohými inovatívnymi projektmi po celom svete, vrátane parku Northala Fields v Londýne, ktorý dostal radu ocenení a stal sa exemplárnym príkladom udržateľnosti s účasťou obyvateľov, ako aj stratégie Irwell River Park, ktorej cieľom je oživenie a transformácia rieky Irwell v Manchesteri na lineárny park. Takisto pôsobí ako hosťujúci pedagóg na viacerých medzinárodných univerzitách a inštitúciách. Na Slovensku zarezonoval jeho koncept Zeleného Starého mosta v Bratislave, v meste, kde vyrastal a absolvoval štúdium architektúry na Vysokej škole výtvarných umení. Pravidelne vystupuje na verejných a akademických debatách o rozvoji miest a participatívnom plánovaní a jeho práca bola široko publikovaná v Európe, Severnej Amerike a Ázii. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Peter Michalík

Študoval filozofiu, jazyk a literatúru. Doktorandské štúdia, zamerané na vzťah mesta a pamäti v stredoeurópskom priestore, strávil okrem Bratislavy na univerzitách vo Viedni, v Prahe, v Krakove a v Ľvove. Publikoval texty v slovenských a zahraničných publikáciách, autorsky a redakčne spolupracuje s Rádiom Devín. Je spoluzakladateľom a programovým riaditeľom Bratislavského knižného festivalu BRaK.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Ilona Németh

Je jednou z najvýznamnejších osobností výtvarného umenia súčasnosti. Venuje sa najmä tvorbe objektov, site specific inštalácií reflektujúcich konkrétne vlastnosti galérií a taktiež využíva podmienky vonkajšieho a verejného priestoru. Jej tvorba umožňuje divákovi, aby mal s dielom priamy interaktívny kontakt. Vystavuje po celom svete, zúčastňuje sa zahraničných umeleckých stáží a pôsobí ak profesorka na Katedre intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde vedie Ateliér IN.
www.ilonanemeth.sk

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Martin Paško

Architekt s ukončeným štúdiom na Fakulte Architektúry STU v Bratislave (1986-1991). Počas svojho štúdia absolvoval zahraničnú stáž na Universität für angewandte Kunst Wien. V roku 2007 získal ako spoluautor za návrh Design Factory v Bratislave ocenenie CE.ZA.AR, s ktorou bol nominovaný na cenu ARCH 2005 a tiež Cenu D. Jurkoviča 2006. Medzi ďalšie významné ocenenia patria objekt Refinery Gallery (cena ARCH 2013) a Polyfunkčný dom Moskovská (Cena ARCH 2008, Cena D. Jurkoviča 2008). Je zakladateľom M STUDIO s.r.o. (1999), ADOM. M STUDIO s.r.o. (2002) a občianskeho združenia DESIGN FACTORY (2005). Jedna z jeho ďalších známych referencií je návrh modernizácie osobného prístavu v Bratislave.  So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Peter Pišťanek

In memoriam

Narodil sa v Bratislave. Študoval na VŠMU. Pred prevratom v rôznych robotníckych zamestnaniach, po prevrate činný najmä v reklamnom priemysle ako copywriter a kreatívny riaditeľ. Od roku 1996 pracuje ako marketingový pracovník v spoločnosti Gratex International. Prvýkrát publikoval na sklonku roku 1989 v časopisoch Slovenské pohľady a Dotyky. Knižný debut, román Rivers of Babylon, vyšiel roku 1991 a vyvolal určitý ohlas. Nasledovali ďalšie knihy. Podľa románov Rivers of Babylon, Rukojemník a novely Muzika vznikli rovnomenné celovečerné filmy. Jeho knihy vyšli na Slovensku vo viacerých vydaniach, preložili ich v Chorvátsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Česku, Turecku, Francúzsku, Srbsku a Slovinsku.

S pánom Petrom Pišťankom sme mali česť spolupracovať ako s členom odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Pavol Rankov

Pavol Rankov prednáša na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave predmety súvisiace s medziľudskou komunikáciou, vplyvom informačných technológií na kultúru a sociológiou literatúry. Vyšli mu 4 poviedkové zbierky –  S odstupom času (1995), My a oni / oni a my (2001), V tesnej blízkosti (2004), Na druhej strane(2013) a 2 romány – Stalo sa prvého septembra (2008) a Matky (2011).

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty grantového programu PRO LIBRIS.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Ľubor Tománek

Študijný prodekan na FTVŠ UK v Bratislave, odborný asistent na Katedre športových hier, basketbalový tréner a organizátor basketbalových kempov mládeže, člen Akredičnej komisie pre oblasť telesnej kultúry MŠVVaŠ SR. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen odbornej poroty v programe Talenty Novej Európy.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Albrecht Forum

Albrecht Forum je občianske združenie revitalizujúce bývalú dómsku kanóniu na Kapitulskej ulici č. 1 v Bratislave, ktorá bola bola vyše polstoročia domovom jednej z najznámejších umeleckých a hudobníckych rodín Bratislavy 20. storočia, rodiny Albrechtovcov a stala sa vďaka úsiliu dvoch generácií tejto rodiny neinštitucionalizovaným bratislavským kultúrnym a vzdelanostným centrom.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

BRaK

BRaK, čiže Bratislavský knižný festival je oslavou peknej knihy. Jeho cieľom je prezentovať to najzaujímavejšie z knižnej tvorby Slovenska a okolitých krajín a podnecovať spoluprácu medzi autormi, vydavateľmi, knižnými grafikmi a ilustrátormi v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

BROZ

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Jeho hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu – najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V súčasnosti realizuje viacero projektov na ochranu území a druhov európskeho významu.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

FTVŠ UK v Bratislave

Poslaním Fakulty telesnej výchovy a športu je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných študijných programov a rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti. múdrosť, dobro a trpezlivosť v človeku, prispievať k rozvoju vedy, kultúry, športu a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Svoje poslanie napĺňa výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, európskej solidarity a vedením študentov k tvorivému, kritickému a k nezávislému mysleniu, k zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Gotická cesta

Gotická cesta spoznáva veľmi bohatú pokladnicu kultúrnohistorických daností Spiša a Gemera. Je prvou turistickou cestou svojho druhu nielen na tomto území, ale aj na území celého Slovenska. Turistická cesta je okruhom s  dĺžkou 276 km a spoznáva kultúru 24 obcí a 9 miest.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Kalvársky fond

Združenie Kalvársky fond bolo založené v roku 2008 s cieľom zvrátiť veľmi nepriaznivý stav Banskoštiastiavnickej kalvárie, ktorý viedol v roku 2007 až k jej zápisu do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Jeho snahou je obnova poškodených objektov a návrat náboženského i kultúrneho života. Vďaka sponzorom, pomoci desiatok odborníkov a stovkám dobrovoľníkov je proces komplexnej obnovy zhruba v polovici. Na kalváriu sa postupne vracia život, pribúdajú duchovné aj kultúrne podujatia.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Konzervatórium

Umelecké vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia. Od roku 1919 za deväťdesiat rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium umelci a pedagógovia, ktorí sa stali fundamentálnymi pojmami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva a nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia. Spomedzi všetkých spomeňme také výrazné osobnosti ako Eugen Suchoň, Ladislav Chudík či Edita Grúberová.

So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje v grantovom programe Talenty Novej Európy.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnenínašej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Ministerstvo kultúry SR

V spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky realizujeme grantový program PRO LIBRIS , zameraný na podporu vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Nadácia Jána Langoša

Nadácia Jána Langoša bola založená z iniciatívy priateľov Jána Langoša, manželkou Gabrielou a jeho dcérami. Jej cieľom je pokračovať v jeho neúnavnom boji za pravdu, slobodu a demokraciu. Vo svojej generácii bol Ján Langoš stelesnením vytrvalého a dôsledného vzdoru proti komunizmu ako prejavu zla a neslobody. Nadácia pokračuje v napĺňaní jeho odkazu a podporuje iniciatívy občanov, ktoré vykazujú občiansku odvahu v boji za demokratické hodnoty a pri odhaľovaní pravdy o totalitných režimoch.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Nadácia Res Publica

Nadácia Res Publica je vydavateľom periodika Res Publica Nowa, časopisu, ktorý od roku 1979 prezentuje názory a analýzy a od najvýznamnejších súčasných odborníkov v oblasti kultúry a politiky. Vydáva tiež časopis Cities Magazine, zaoberajúci sa urbánnou kultúrou a rôznym aspektom rozvoja mesta a mienkotvorný žurnál Visegrad Insight, venovaný Strednej Európe.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

SZOPK, Mlyny Oblazy v Kvačianskej doline

Základná organizácia č. 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny sa stará o unikátnu lokalitu Oblazov, pôvodných vodných mlynov v Kvačianskej doline.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Terra Recognita

Nadácia Terra Recognita bola založená mladými historikmi, politológmi a ekonómami v roku 2005 ako stredoeurópska mimovládna iniciatíva sústreďujúca sa na zahraničnú politiku. Nadácia sa zameriava na skúmanie minulosti a súčasnosti obyvateľov strednej a východnej Európy a snaží sa podporovať otvorený stredoeurópsky dialóg a kooperáciu.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.

Zobraziť menej
Zobraziť viac

Větrné mlýny

Nakladateľstvo Větrné mlýny bolo založené v roku 1995. Vydáva kvalitnú literatúru naprieč žánrami, s dôrazom na divadlo. Pod hlavičkou občianskeho združenia Centrum pro kulturu a společnost vydáva kultúrne revue RozRazil. Organizuje literárny festival Mesiac autorského čítania, ktorý dnes patrí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu v Európe. Od roku 2009 Větrné mlýny produkujú filmy, najmä také, ktoré majú vzťah k literatúre.
S CEF spolupracuje ako partner internetovej talk show We Four+ v rámci projektu CEElift.

Zobraziť menej
Zobraziť viac