Správna rada

 

Oszkár Világi

predseda správnej rady

 

„Keď sme sa rozhodli založiť nadáciu, žili sme ešte vo svete snov. Snívali sme o tom, že Stredoeurópska nadácia by mohla byť nositeľom špecifických hodnôt Strednej Európy, akými sú humor, solidarita, rôznorodosť kultúr a súčasne aj otvorenosť voči kultúre iných národov.
Mysleli sme, že nás bude veľmi veľa, ktorí sa zapoja do tohto projektu.
Prežívame realitu každodenného života, keď materiálne hodnoty tu v Strednej Európe zmazali nemateriálne hodnoty, národy sa akoby uzatvorili do seba a hľadanie spoločných hodnôt, ktoré by premenili vznikajúce priepasti, už nie sú dôležité pre väčšinu ľudí okolo nás.
Napriek však tomuto sivému prostrediu treba konštatovať, že Stredoeurópska nadácia existuje už 20 rokov, že podporovala stovky úspešných projektov a nevzdala sa myšlienky ochraňovať a zveľaďovať hodnoty Strednej Európy a občianskej spoločnosti. A práve to je ten dôvod, aby sme sa pri príležitosti 20. založenia nadácie radovali.“

 

Andrea Borosová

členka správnej rady

 

 

 

Bálint Világi

člen správnej rady

 

 

 

 

 

Správkyňa nadácie

 

Silvia Manczalová

 

 

 

 

 

 

Revízorka

 

Hajnalka Cselényiová

revízorka