Správna rada

Erika Csekes

predsedníčka správnej rady

„Pravda a láska možno nezvíťazia nad lžou a nenávisťou, ale je kľúčové ich udržiavať v bojaschopnom stave. Inak sa môžeme ocitnúť vo svete, v ktorom zostali len lož a nenávisť, a to si predsa nemôžeme dovoliť, no nie?“

Oszkár Világi

člen správnej rady

„Keď sme sa rozhodli založiť nadáciu, žili sme ešte vo svete snov. Snívali sme o tom, že Stredoeurópska nadácia by mohla byť nositeľom špecifických hodnôt Strednej Európy, akými sú humor, solidarita, rôznorodosť kultúr a súčasne aj otvorenosť voči kultúre iných národov.
Mysleli sme, že nás bude veľmi veľa, ktorí sa zapoja do tohto projektu.
Prežívame realitu každodenného života, keď materiálne hodnoty tu v Strednej Európe zmazali nemateriálne hodnoty, národy sa akoby uzatvorili do seba a hľadanie spoločných hodnôt, ktoré by premenili vznikajúce priepasti, už nie sú dôležité pre väčšinu ľudí okolo nás.
Napriek však tomuto sivému prostrediu treba konštatovať, že Stredoeurópska nadácia existuje už 20 rokov, že podporovala stovky úspešných projektov a nevzdala sa myšlienky ochraňovať a zveľaďovať hodnoty Strednej Európy a občianskej spoločnosti. A práve to je ten dôvod, aby sme sa pri príležitosti 20. založenia nadácie radovali.“

Bruno Marie-Edmond Duthoit

člen správnej rady

„Keď som bol mladý, Stredná Európa bola pre mňa vždy magickou časťou Európy, príťažlivou a trochu nedostupnou. Politické zmeny pred 25 rokmi priniesli demokraciu a uvoľnili neuveriteľnú energiu vo všetkých oblastiach, zvlášť v spoločenskom živote, ekonomike a kultúre. A dnes je táto časť Európy opäť dostupná a stáva sa hnacou silou starého kontinentu.“    

Revízorka

Lýdia Priklerová

revízorka