Szilvia Czuczor

výkonná riaditeľka a správkyňa nadácie

szilvia@cef.sk

“Činnosť nadácie som sledovala so zaujatím už od jej vzniku a jej aktivity mi boli blízke.
Preto mi je potešením, že som sa v roku 2006 stala súčasťou tímu nadácie a môžem sa tak podieľať na napĺňaní jej cieľov.”

Juraj Čorba

 

juraj@cef.sk

“Mnohí si kladú otázku, či vôbec existuje. A pritom málokto poprie jej skutočné bohatstvo. „Stredná Európa“ je svetom paradoxov a skrytého potenciálu.”

Kristína Vandová

programová manažérka

kristina@cef.sk

„Spoznávaním Európy získavame rozhľad, stávame sa nezávislejšími od našich predsudkov, ale po návrate domov znovu a znovu objavíme krásu ulice, kde žijeme.“  (György Konrád)

Juraj Tedla

programový manažér

cef@cef.sk

“Je dobré byť v prostredí, v ktorom existuje niečo cenné. Či už sú to hory, Stredná Európa, alebo ľudia okolo nadácie.”

Katarína Hallová

programová asistentka

katarina@cef.sk 

 

Bývalí externí spolupracovníci nadácie

Štefánia Košková

externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou ako vyslankyňa projektu WeFour+ (CEElift)

stefania@cef.sk

Barbora Šajgalíková

externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou pri tvorbe programu Dunajský fond

barbora@cef.sk

Branislav Machala

externý spolupracovník

spolupracoval s nadáciou pri vývoji projektu Living Danube (Dunajský fond)

branislav.machala@gmail.com

Svetlana Waradzinová

externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou na koncepte a implementácii
projektu ATTR←ACT

waradzinova@gmail.com

“Neísť v zabehaných koľajách, hľadať nové, inovatívne riešenia a spájať ´nespojiteľné´… hovoríme tomu aj ´thinking out of the box´. To je, čo ma na práci vzrušuje najviac… mám rada výzvy a toto je jedna z nich.”

Julia Itin

externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou ako spoluproducentka na projekte WeFour+ (CEElift)

julia@cef.sk

 

“Je každodenným dobrodružstvom spájať to, čo patrí spolu – Strednú Európu.”