Kristína Vandová

programová manažérka

kristina@cef.sk

„Spoznávaním Európy získavame rozhľad, stávame sa nezávislejšími od našich predsudkov, ale po návrate domov znovu a znovu objavíme krásu ulice, kde žijeme.“  (György Konrád)

Bývalí zamestnanci a externí spolupracovníci nadácie

Szilvia Czuczor

bývalá výkonná riaditeľka a správkyňa nadácie

szilvia@cef.sk

„Činnosť nadácie som sledovala so zaujatím už od jej vzniku a jej aktivity mi boli blízke.
Preto mi je potešením, že som sa v roku 2006 stala súčasťou tímu nadácie a môžem sa tak podieľať na napĺňaní jej cieľov.“

Juraj Čorba

 

 

„Mnohí si kladú otázku, či vôbec existuje. A pritom málokto poprie jej skutočné bohatstvo. „Stredná Európa“ je svetom paradoxov a skrytého potenciálu.“

Juraj Tedla

programový manažér

cef@cef.sk

„Je obohacujúce pôsobiť v prostredí, v ktorom sme v kontakte s čímsi cenným. Či už je to rieka, hory, alebo inšpirujúci ľudia okolo nadácie.“

Štefánia Košková

bývalá externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou ako vyslankyňa projektu WeFour+ (CEElift)

 

Barbora Šajgalíková

bývalá externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou pri tvorbe programu Dunajský fond

 

Branislav Machala

bývalý externý spolupracovník

spolupracoval s nadáciou pri vývoji projektu Living Danube (Dunajský fond)

 

Svetlana Waradzinová

bývalá externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou na koncepte a implementácii
projektu ATTR←ACT

 

„Neísť v zabehaných koľajách, hľadať nové, inovatívne riešenia a spájať ´nespojiteľné´… hovoríme tomu aj ´thinking out of the box´. To je, čo ma na práci vzrušuje najviac… mám rada výzvy a toto je jedna z nich.“

Julia Itin

bývalá externá spolupracovníčka

spolupracovala s nadáciou ako spoluproducentka na projekte WeFour+ (CEElift)

 

„Je každodenným dobrodružstvom spájať to, čo patrí spolu – Strednú Európu.“