Náš tím

Ľudia, ktorí napĺňajú naše poslanie.

Orgány nadácie

Organizačná štruktúra Stredoeurópskej nadácie.

Vzácni ľudia a organizácie, s ktorými spolupracujeme

Spolupracujeme s množstvom vzácnych osobností, iniciatív a organizácií, ktoré nám pomáhajú lepšie zameriavať a realizovať našu podporu.