Nový internetový maďarsko-slovenský časopis Kor-ridor otvára mnohé zaujímavé historické témy slovensko-maďarských vzťahov. http://kor-ridor.eu/

Postreh CEF: Obsadenie pozície zodpovedného redaktora Józsefom Demmelom, ktorý výrazne potvrdzuje svoj talent pokiaľ ide o spracovanie slovenských a uhorských dejín, otvára internetovému periodiku zaujímavé perspektívy. Podarí sa redakčnému tímu skutočný dialóg slovenských a maďarských historikov?