napis 2

pomoc 2

Umenie a kultúra

V Stredoeurópskej nadácii veríme, že umenie vo všetkých svojich formách a rozmanitosti má v rozvinutej a kultivovanej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Preto významnú oblasť činnosti nadácie predstavuje podpora kultúry a umenia. 

 

V každej spoločnosti majú kultúra a umenie svoje nezastupiteľné miesto a vedú k jej rozvoju. Umenie môže slúžiť zábave a rozptýleniu, ale zároveň má aj silu diváka vzdelávať a kultivovať. Má hlboko humanizujúci dopad na spoločnosť, ktorého rozsah je len veľmi ťažko merateľný. Umenie  nahlodáva naše zažité a pohodlné postoje, privádza nás k sebe samým, sprostredkúva krásu a poéziu. Našou snahou je podporovať podujatia a aktivity, ktoré vynikajú takýmito kvalitami, sú inovatívne a okrem zábavy majú snahu otvoriť srdcia divákov, nadchnúť ducha a osviežiť myseľ.

 

Nadácia sa prostredníctvom svojich grantových programov – Vážime si umenie a kultúru Gulliver Connect - snaží prispieť k dialógu medzi kultúrami strednej Európy, k vzájomnému pochopeniu, rozvoju a pokojnému spolužitiu národov. Od svojho vzniku podporila množstvo rôznorodých projektov z oblasti umenia a kultúry, vrátane hudby, divadla, tanca, výtvarného umenia, multižánrových podujatí, ako aj literárnych publikácií.

 

Vďaka narastajúcej kvalite a nespornému spoločenskému prínosu  niektoré z týchto projektov a kultúrnych inštitúcií/organizácií nadácia podporila opakovane, okrem iného:

 

  • GALÉRIE: Galéria mesta Bratislavy,
  • MÚZEÁ: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce
  • DIVADLÁ: Divadlo LUDUS, Radošinské naivné divadlo, Štátne divadlo Košice, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo KONTRA
  • FESTIVALY: Viva Musica!, Divadelná Nitra, Jazznica, Barbakan, Medzinárodný umelecký festival Meteorit, Gemersko-turniansky festival
  • UDEĽOVANIE CIEN: Cena Oskara Čepana
  • PODUJATIA: Mesiac fotografie