Slovenské predsedníctvo V4 oznámilo vznik Fondu pre Západný Balkán so sídlom v Tirane podľa vzoru Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave. http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/visegrad-group-joint

Postreh CEF: Mimoriadna príležitosť pre export skúseností a najmä pre nadviazanie intenzívnejších kontaktov s balkánskymi štátmi a ich obyvateľmi.