Finálové kolá Talentov Novej Európy sa konajú 7. a 8. februára 2018

V stredu 7. februára sa bude konať finálové kolo v oblasti ŠPORT a vo štvrtok 8. februára sa bude konať finálové kolo v oblastiach UMENIE a VEDA. Obidva finálové dni sa odohrajú v sále Radošinského naivného divadla.