Prijaté žiadosti v druhej grantovej výzve Dunajského fondu

V druhej grantovej výzve Dunajského fondu sme obdržali 23 žiadostí o podporu projektov v celkovej žiadanej výške 155 937,71 €. V zmysle bodu 21 podmienok druhej grantovej výzvy Dunajského fondu sme akceptovali aj tie žiadosti, ktoré boli z dôvodu preťažených poštových...

Ostáva 10 dní na podanie žiadosti o grant Dunajského fondu

Už len do 15. decembra 2016 môžu podávať neziskové organizácie žiadosti o podporu v rámci II. grantovej výzvy Dunajského fondu. Prebiehajúcu grantovú výzvu realizujeme v spolupráci s donormi VÚB Bankou, a.s./Nadáciou VÚB, spoločnosťou Slovnaft, a.s., rodinou...

Vyhlásili sme Druhú grantovú výzvu Dunajského fondu

V spolupráci s donormi VÚB Bankou, a.s./Nadáciou VÚB, spoločnosťou Slovnaft, a.s., a rodinou Kúšikovcov sme otvorili druhú grantovú výzvu Dunajského fondu. Žiadosti o podporu je možné podať do 15. decembra 2016. Viac informácií nájdete tu na webe Dunajského...

Výsledky Prvej grantovej výzvy Dunajského fondu sú známe

V grantovej výzve, ktorú realizujeme vďaka príspevkom našich donorov VÚB banky/nadácie VÚB a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sme zaevidovali 26 žiadostí o projekty. Odborná porota vybrala šesť projektov, ktorým bude ponúknutá finančná podpora vo výške 26 908 €. Viac...

Tretí ročník Grantového programu Pro Libris zatiaľ neotvárame

Pre danú chvíľu zatiaľ nevyhlasujeme 3. ročník programu na podporu vydávania domácej a prekladovej literatúry Pro Libris. Do júna 2016 budú vydané knihy, ktoré získali podporu v 2. ročníku programu. V ostatných dvoch ročníkoch sme vďaka finančnému daru spoločnosti...

Vyhlásili sme grantovú výzvu Dunajského fondu

14. januára 2016 sme vyhlásili prvú výzvu Dunajského fondu v spolupráci s prispievateľmi Nadáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Lehota pre podávanie žiadostí je do 29. februára 2016. Podrobné informácie a grantové formuláre nájdete na webovej stránke...

Predĺžený termín pre prihlášky na Talenty Novej Európy

Záverečný termín pre podanie prihlášok do 9. ročníka programu Talenty Novej Európy posúvame na 2. novembra. Akceptované budú online prihlášky, ktoré budú poslané cez online formulár polnoci 2. novembra 2015, alebo podané na poštu najneskôr 2. novembra 2015 (rozhoduje...

Otvorili sme 9. ročník programu Talenty Novej Európy

Už deviaty rok sa môžu talentované deti a mladí ľudia uchádzať o podporu v troch oblastiach – umenie, veda, šport. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Slovnaft, a.s. získalo doposiaľ granty 259 talentovaných detí v celkovej výške viac ako 518 000 €. Prihlásiť sa...

Tretí diel vyšehradskej talk šou na tému medzinárodnej spolupráce

V treťom dieli webovej talk šou sa stretli hostia, ktorí hovoria o svojich skúsenostiach s medzinárodnou spoluprácou. Účastníci debaty z rôznych geografických lokalít sú zároveň inovátormi v spektre rôznorodých činností, či je to alternatívne divadlo, galéria...

Víťazi grantového programu Pro Libris 2015 sú známi

Dnešným dňom sú známe podporené žiadosti grantového programu na podporu literatúry Pro Libris 2015. Zo 40 prijatých prihlášok bolo odporučených na podporu 21 diel v celkovej sume 53 500 €, z toho 17 prekladov súčasnej európskej tvorby a 4 diela pôvodnej slovenskej...