Vyhlásili sme grantovú výzvu Dunajského fondu

14. januára 2016 sme vyhlásili prvú výzvu Dunajského fondu, v spolupráci s prispievateľmi Nádáciou VÚB/VÚB Bankou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Lehota pre podávanie žiadostí je do 29. februára 2016. Podrobné informácie a grantové formuláre nájdete na webovej stránke...

Predĺžený termín pre prihlášky na Talenty Novej Európy

Záverečný termín pre podanie prihlášok do 9. ročníka programu Talenty Novej Európy posúvame na 2. novembra. Akceptované budú online prihlášky, ktoré budú poslané cez online formulár polnoci 2. novembra 2015, alebo podané na poštu najneskôr 2. novembra 2015 (rozhoduje...

Otvorili sme 9. ročník programu Talenty Novej Európy

Už deviaty rok sa môžu talentované deti a mladí ľudia uchádzať o podporu v troch oblastiach – umenie, veda, šport. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Slovnaft, a.s. získalo doposiaľ granty 259 talentovaných detí v celkovej výške viac ako 518 000 €. Prihlásiť sa...

Tretí diel vyšehradskej talk šou na tému medzinárodnej spolupráce

V treťom dieli webovej talk šou sa stretli hostia, ktorí hovoria o svojich skúsenostiach s medzinárodnou spoluprácou. Účastníci debaty z rôznych geografických lokalít sú zároveň inovátormi v spektre rôznorodých činností, či je to alternatívne divadlo, galéria...

Víťazi grantového programu Pro Libris 2015 sú známi

Dnešným dňom sú známe podporené žiadosti grantového programu na podporu literatúry Pro Libris 2015. Zo 40 prijatých prihlášok bolo odporučených na podporu 21 diel v celkovej sume 53 500 €, z toho 17 prekladov súčasnej európskej tvorby a 4 diela pôvodnej slovenskej...

Druhá epizóda talk šou We Four+ uvádza tému „Domov“

V druhom dieli série internetových diskusií hostia hovoria o tom, kde sa cítia doma. Štyria účastníci debaty z krajín vyšehradskej štvorky spolu s moderátorom z Viedne prezentujú svoje osobné životné cesty a skúsenosti, ktoré formujú ich pohľad na domov. Celú diskusiu...

Spustili sme prvý diel novej internetovej diskusie We Four+

V susedskej debate sa stretli hostia zo štyroch krajín Vyšehradskej skupiny a moderátor z Viedne, ktorí diskutovali na tému vlastných životných rozhodnutí. V neformálnej talkšou hostia prostredníctvom svojich vlastných inšpirujúcich príbehov a názorov prinášajú...

Prijímanie žiadostí do program PRO LIBRIS je uzavreté

V tohtoročnej grantovej výzve PRO LIBRIS, zameranej na podporu literatúry, sme uzavreli prijímanie žiadostí, ktoré bude posudzovať odborná komisia. Výsledky ohľadom podporených titulov oznámime najneskôr 2. júna 2015.

V ôsmom ročníku Talentov Novej Európe získa podporu 60 mladých ľudí

Vo finálovom kole Talentov Novej Európy sa predstavilo 96 účastníkov a v rámci programu bude podporených 60 z nich. Porota v silnom zložení posudzovala mimoriadne prezentácie talentovaných mladých umelcov, vedcov a športovcov, ktorí sa v silnej konkurencii uchádzali...