Medzinárodná pamätná konferencia Károlya Szladitsa

Stredoeurópska nadácia spája ľudí a spoločenstvá. Jedným z jej dôležitých cieľov je vytváranie otvorených fór pre spoločné uvažovanie. Je pre nás veľkou cťou, že pod záštitou emeritného sudcu ústavného súdu Lajosa Mészárosa sme mohli byť hostiteľom medzinárodnej pamätnej konferencie Károlya Szladitsa. Konferencia rámcovaná témou, ktorá hlboko zaujala aj veľkého rodáka Dunajskej Stredy sa uskutočnila dňa 22. apríla 2023 v slávnostnej rokovacej sieni Mesta Dunajská Streda. Podujatie s názvom „Verejné a súkromné právo v premenách času“ má byť podľa našich predstáv prejavom hlbokej úcty k životnému dielu Károlya Szladitsa. Tlačová správa Sajtóhír Program Pamätnej konferencie...

Otvorený 16. ročník grantového programu Talenty Novej Európy

Na stránke www.tne.sk nájdete podrobné informácie k novému ročníku grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý má za cieľ pomôcť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov rozvíjať svoje nadanie v oblasti vedy, umenia alebo športu.. Už 16. ročník prebieha opäť vďaka spolupráci so spoločnosťou Slovnaft.  ...